Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.

Production Capacity

Verified
Ptz Camera 20,000 Pcs/Month confidential
Hidden Camera 20,000 Pcs/Month confidential
Solar Camera 20,000 Pcs/Month confidential
WiFi Camera System 20,000 Pcs/Month confidential
POE Camera Syst 20,000 Pcs/Month confidential

Thiết bị sản xuất và Cơ Sở

Đã xác minh Tên máy Thương hiệu & Mẫu mã Số lượng
Auto Focus Machine Confidential 3
Assembling Line Confidential 4
Aging Line Confidential 5
Heat Sealing Machine Confidential 1
Gửi email cho nhà cung cấp này