Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.

Production Capacity

Verified
Ptz Camera 20,000 Pcs Per Month confidential
Hidden Camera 20,000 Pcs Per Month confidential
Solar Camera 20,000 Pcs Per Month confidential
WiFi Camera System 20,000 Pcs Per Month confidential
POE Camera System 20,000 Pcs Per Month confidential

Thiết bị sản xuất và Cơ Sở

Đã xác minh Tên máy Thương hiệu & Mẫu mã Số lượng
Auto Focus Machine Confidential 3
Assembling Line Confidential 4
Aging Line Confidential 5
Heat Sealing Machine Confidential 1
Gửi email cho nhà cung cấp này