Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
CE CE TUV NORD Video Recorder 2016-12-08 ~
CE CE BCTC Wireless Video Recorder 2016-12-07 ~
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
CE CE TUV NORD Wireless Video Recorder 2016-12-07 ~ Đã xác minh
CE IP camera 2021-05-26 ~ Đã xác minh
CCC CQC video Recorder 2021-06-23 ~ 2024-03-27 Đã xác minh
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
LOOSAFE 5383329 LOOSAFE Security & Protection>>Surveillance Products>>CCTV Camera 2018-02-23 ~ 2028-02-23 Đã xác minh

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are Less than 5 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này